Bảng so sánh tính năng phiên bản

Tính năng Version 2.2.1 Version 2.1.6

Lịch tháng

 

Lịch ngày

   

Đặt lịch ngày cuối các tháng
(Rất hữu ích với các tháng âm lịch khi có năm có tháng 29 ngày, có tháng 30 ngày)

   

Quản lý nhóm gửi email

   

Xem thời tiết trong nước

   

Xem thời tiết tất cả các nước

   

Đặt sự kiện

   

Tạo ghi chú

   

Tìm kiếm ghi chú

   

Lịch popup

   

Đổi hình nền desktop

   

Đếm ngược

   

Import sự kiện từ Google Calendar, ICalendar,...

   

Đồng bộ tự động các sự kiện với Google Calendar

   

Cập nhật nhanh sự kiện

   

Đính kèm file cho công việc, sự kiện

   

Tự động cập nhật thời tiết

   

Điều chỉnh màu sắc của lịch

   

Điều chỉnh font chữ của lịch

   

Tắt lịch popup

   

Mã hóa dữ liệu sự kiện, ghi chú

 

Thêm, sửa, xóa các sự kiện lịch sử

 

Thêm, sửa, xóa các câu danh ngôn, tục ngữ

 

Hiển thị lịch đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung)

 
   Download  

 

Các bạn hãy nhấn nút Thích hoặc Chia sẻ để ủng hộ chương trình nhé